เบอร์บริการเช็คยอด

เบอร์เช็คระยะเวลาการใช้งาน แพ็กเน็ต
  กด*121*32#โทรออก

เบอร์เช็ค ยอดเน็ตคงเหลือ AIS 
  กด *121# โทรออก
  
ปิดเปิดเน็ตAIS
ปิดเน็ตAISกด*129*1#โทรออก
เปิดเน็ตAISกด*129*2#โทรออก
---------------------------------------------------------
 โอนเงินโอนวันAIS
โอนเงิน AIS กด*140*1*เบอร์ที่รับเงิน*จำนวนเงิน#โทรออก
   หรือ
เบอร์โอนเงินAIS*700#โทรออก
เบอร์บริโอนวันAIS*700#โทรออก
เบอร์บริการโทรกลับนะ AIS*700#โทรออก
เบอร์บริการเปลี่ยนภาษา*700#โทรออก
เบอร์บริการเช็คยอดAIS*700#โทรออก
เบอร์บริการInternet /sms/isms/mms ยอดที่เหลือ กด*700#โทรออก
เบอร์บริการGive gangกด*700#โทรออก
------------------------------------------------------------
เบอร์ตรวจสอบโปรและเปลี่ยนโปรโมชั่น AISกด*777#โทรออก
------------------------------------------------------------
  เบอร์บริการ เช็คยอดAIS
เบอร์เช็คยอดเงินคงเหลือและวัน กด*121#โทรออก
เบอร์เช็คจำนวน นาทีโบนัส และเหมา เหมา กด*121#โทรออก
เบอร์เช็คยอดเงินเเละโบนัสคงเหลือ กด*121#โทรออก
เบอร์เช็คยอดInternet/sms/mms กด*121#โทรออก
เบอร์เช็คแพ็กเจกเหมาเหมา กด*121#โทรออก
เช็คเบอร์เราเองกด*545#โทรออก
เช็คการลงทะเบียนกด*151#โทรออก
------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น