วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รวมโปรเสริมเอไอเอส รายเดือน

AIS 3G 2100 Internet Package เล่นเน็ตไม่จำกัด สมัครวันนี้รับเน็ต 3G ฟรีๆ คูณให้อีก X3 เท่าทันที เริ่มที่ราคา 199 399 699 และ 799


Internet Package 99 บาท สมัครกด *777*990*306650# โทรออก เล่นเน็ตได้ 90MB ราคา 99 บาท/เดือน (รวมภาษี=105.93 บาท)

Internet Package ไม่จำกัด 199 บาท สมัครกด *777*984*306650# โทรออก ปกติ** เล่นเน็ตได้ 300MB เพิ่มให้เลยX3 รวมเป็น 900MB ราคา 199 บาท/เดือน (รวมภาษี=212.93 บาท) 

Internet Package ไม่จำกัด 399 บาท  สมัครกด *777*985*306650# โทรออก ปกติ** เล่นเน็ตได้ 1.5GB เพิ่มให้เลยX3 รวมเป็น 4.5GB (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด) ราคา 399 บาท/เดือน (รวมภาษี= 426.93 บาท)


Internet Package ไม่จำกัด 699 บาท สมัครกด *777*986*306650# โทรออก ปกติ** เล่นเน็ตได้ 3 GB เพิ่มให้เลยX3 รวมเป็น 9 GB (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด) ราคา 699 บาท/เดือน (รวมภาษี= 747.93 บาท)


Internet Package ไม่จำกัด 799 บาท  สมัครกด *777*987*306650# โทรออก ปกติ** เล่นเน็ตได้ 4 GB เพิ่มให้เลยX3 รวมเป็น 12 GB (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด) ราคา 799 บาท/เดือน (รวมภาษี= 854.93 บาท)


Internet Package ไม่จำกัด 1,699 บาท  สมัครกด *777*995*306650# โทรออก เล่นเน็ตได้ 10GB  (รวมภาษี= 1,817.93 บาท) (ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด)


เงื่อนไขและกำหนด
 • แพ็กเกจ 199 บาท ใช้งานอินเตอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานเน็ตแบบต่อเนื่องที่ความเร็ว 64kbps
 • แพ็กเกจ 399 บาท ใช้งานอินเตอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานเน็ตแบบต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps
 • แพ็กเกจ 699 บาท ใช้งานอินเตอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานเน็ตแบบต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps
 • แพ็กเกจ 799 บาท ใช้งานอินเตอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้งานเน็ตแบบต่อเนื่องที่ความเร็ว 384kbps
 • รับสิทธิ์แพ็กเกจ เน็ตX3เท่า นาน 3 เดือน และเดือนที่ 4 เป็นต้นไปใช้งานเน็ตตามแพ็กเกจ ปกติ**
เอไอเอส,เอไอเอสไม่อั้น,เอไอเอสไม่จำกัด,เอไอเอสเล่นไม่อั้น,เอไอเอสเล่นไม่จำกัด,เอไอเอสเติมเงิน,เอไอเอสระบบเติมเงิน,เอไอเอสรายเดือน,เอไอเอสรายสัปดาห์,เอไอเอสรายวัน,เอไอเอสใหม่,เอไอเอสใหม่ล่าสุด,เอไอเอสอัพเดทล่าสุด,เอไอเอสยอดนิยม,เอไอเอสแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,เอไอเอส99,เอไอเอส199,เอไอเอส399,เอไอเอส699,เอไอเอ799,เอไอเอสรายเดือน99,เอไอเอสรายเดือน199,เอไอเอสรายเดือน399,เอไอเอสรายเดือน699,เอไอเอสรายเดือน799เน็ตเอไอเอส,เน็ตเอไอเอสไม่อั้น,เน็ตเอไอเอสเล่นไม่อั้น,เน็ตเอไอเอสเล่นไม่จำกัด,เน็ตเอไอเอสไม่จำกัด,เน็ตเอไอเอเติมเงิน,เน็ตเอไอเอสระบบเติมเงิน,เน็ตเอไอเอสรายเดือน,เน็ตเอไอเอสรายสัปดาห์,เน็ตเอไอเอสรายวัน,เน็ตเอไอเอสใหม่,เน็ตเอไอเอสใหม่ล่าสุด,เน็ตเอไอเอสอัพเดทล่าสุด,เน็ตเอไอเอสยอดนิยม,เน็ตเอไอเอสแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,เน็ตเอไอเอส99,เน็ตเอไอเอส199,เน็ตเอไอเอส399,เน็ตเอไอเอส699,เน็ตเอไอเอ799,เน็ตเอไอเอสรายเดือน99,เน็ตเอไอเอสรายเดือน199,เน็ตเอไอเอสรายเดือน399,เน็ตเอไอเอสรายเดือน699,เน็ตเอไอเอสรายเดือน799,โปรเน็ตเอไอเอส,โปรเน็ตเอไอเอสไม่อั้น,โปรเน็ตเอไอเอสเล่นไม่อั้น,โปรเน็ตเอไอเอสไม่จำกัด,โปรเน็ตเอไอเอสเล่นไม่จำกัด,โปรเน็ตเอไอเอสเติมเงิน,โปรเน็ตเอไอเอสระบบเติมเงิน,โปรเน็ตเอไอเอสรายเดือน,โปรเน็ตเอไอเอสรายสัปดาห์,โปรเน็ตเอไอเอสรายวัน,เน็ตเอไอเอสใหม่,โปรเน็ตเอไอเอสใหม่ล่าสุด,โปรเน็ตเอไอเอสอัพเดทล่าสุด,โปรเน็ตเอไอเอสยอดนิยม,โปรเน็ตเอไอเอสแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,โปรเน็ตเอไอเอส99,โปรเน็ตเอไอเอส199,โปรเน็ตเอไอเอส399,โปรเน็ตเอไอเอส699,โปรเอไอเอ799,ais,aisไม่อั้น,aisไม่จำกัด,aisเล่นไม่อั้น,aisเล่นไม่จำกัด,aisเติมเงิน,aisระบบเติมเงิน,aisรายเดือน,aisรายสัปดาห์,aisรายวัน,aisใหม่,aisใหม่ล่าสุด,aisอัพเดทล่าสุด,aisยอดนิยม,aisแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,ais99,ais199,ais399,ais699,ais799,aisรายเดือน99,aisรายเดือน199,aisรายเดือน399,aisรายเดือน699,aisรายเดือน799เน็ตais,เน็ตaisไม่อั้น,เน็ตaisเล่นไม่อั้น,เน็ตaisเล่นไม่จำกัด,เน็ตaisไม่จำกัด,เน็ตaisเติมเงิน,เน็ตaisระบบเติมเงิน,เน็ตaisรายเดือน,เน็ตaisรายสัปดาห์,เน็ตaisรายวัน,เน็ตaisใหม่,เน็ตaisใหม่ล่าสุด,เน็ตaisอัพเดทล่าสุด,เน็ตaisยอดนิยม,เน็ตaisแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,เน็ตais99,เน็ตais199,เน็ตais399,เน็ตais699,เน็ตais799,เน็ตaisรายเดือน99,เน็ตaisรายเดือน199,เน็ตaisรายเดือน399,เน็ตaisรายเดือน699,เน็ตaisรายเดือน799,โปรเน็ตais,โปรเน็ตaisไม่อั้น,โปรเน็ตaisเล่นไม่อั้น,โปรเน็ตaisไม่จำกัด,โปรเน็ตaisเล่นไม่จำกัด,โปรเน็ตaisเติมเงิน,โปรเน็ตaisระบบเติมเงิน,โปรเน็ตaisรายเดือน,โปรเน็ตaisรายสัปดาห์,โปรเน็ตaisรายวัน,เน็ตaisใหม่,โปรเน็ตaisใหม่ล่าสุด,โปรเน็ตaisอัพเดทล่าสุด,โปรเน็ตaisยอดนิยม,โปรเน็ตaisแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,โปรเน็ตais99,โปรเน็ตais199,โปรเน็ตais399,โปรเน็ตais699,โปรais799,วันทูคอล,วันทูคอลไม่อั้น,วันทูคอลไม่จำกัด,วันทูคอลเล่นไม่อั้น,วันทูคอลเล่นไม่จำกัด,วันทูคอลเติมเงิน,วันทูคอลระบบเติมเงิน,วันทูคอลรายเดือน,วันทูคอลรายสัปดาห์,วันทูคอลรายวัน,วันทูคอลใหม่,วันทูคอลใหม่ล่าสุด,วันทูคอลอัพเดทล่าสุด,วันทูคอลยอดนิยม,วันทูคอลแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,วันทูคอล99,วันทูคอล199,วันทูคอล399,วันทูลคอล699,วันทูคอล799,วันทูคอลรายเดือน99,วันทูคอบรายเดือน199,วันทูคอลรายเดือน399,วันทูคอลรายเดือน699,วันทูคอลรายเดือน799เน็ตวันทูคอล,เน็ตวันทูคอลไม่อั้น,เน็ตวันทูคอลเล่นไม่อั้น,เน็ตวันทูคอลเล่นไม่จำกัด,เน็ตวันทูคอลไม่จำกัด,เน็ตวันทูคอลเติมเงิน,เน็ตวันทูคอลระบบเติมเงิน,เน็ตวันทูคอลรายเดือน,เน็ตวันทูคอลรายสัปดาห์,เน็ตวันทูคอลรายวัน,เน็ตวันทูคอลใหม่,เน็ตวันนทูคอลใหม่ล่าสุด,เน็ตวันทูคอลอัพเดทล่าสุด,เน็ตวันทูคอลยอดนิยม,เน็ตวันทูคอลแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,เน็ตวันทูคอล99,เน็ตวันทูคอล199,เน็ตวันทูคอล399,เน็ตวันทูคอล699,เน็ตวันทูคอล799,เน็ตวันทูคอลรายเดือน99,เน็ตวันทูคอลรายเดือน199,เน็ตวันทูคอลรายเดือน399,เน็ตวันทูคอลรายเดือน699,เน็ตวันทูคอลรายเดือน799,โปรเน็ตวันทูคอล,โปรเน็ตวันทูคอลไม่อั้น,โปรเน็ตวันทูคอลเล่นไม่อั้น,โปรเน็ตวันทูคอลไม่จำกัด,โปรเน็ตวันทูคอลเล่นไม่จำกัด,โปรเน็ตวันทูคอลเติมเงิน,โปรเน็ตวันทูคอลระบบเติมเงิน,โปรเน็ตวันทูคอลรายเดือน,โปรเน็ตวันทูคอลรายสัปดาห์,โปรเน็ตวันทูคอลรายวัน,เน็ตวันทูคอลใหม่,โปรเน็ตวันทูคอลใหม่ล่าสุด,โปรเน็ตวันทูคอลอัพเดทล่าสุด,โปรเน็ตวันทูคอลยอดนิยม,โปรเน็ตวันทูคอลแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,โปรเน็ตวันทูคอล99,โปรเน็ตวันทูคอล199,โปรเน็ตวันทูคอล399,โปรเน็ตวันทูคอล699,โปรวันทูคอล799,12call,12callไม่อั้น,12callไม่จำกัด,12callเล่นไม่อั้น,12callเล่นไม่จำกัด,12callเติมเงิน,12callระบบเติมเงิน,12callรายเดือน,12callรายสัปดาห์,12callรายวัน,12callใหม่,12callใหม่ล่าสุด,12callอัพเดทล่าสุด,12callเลยอดนิยม,12callแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,12call99,12call199,12call399,12call699,12call799,12callรายเดือน99,12callรายเดือน199,12callรายเดือน399,12callรายเดือน699,12callรายเดือน799เน็ต12call,เน็ต12callไม่อั้น,เน็ต12callเล่นไม่อั้น,เน็ต12callเล่นไม่จำกัด,เน็ต12callไม่จำกัด,เน็ต12callเติมเงิน,12callระบบเติมเงิน,เน็ต12callรายเดือน,เน็ต12callรายสัปดาห์,เน็ต12callรายวัน,เน็ต12callใหม่,เน็ต12callใหม่ล่าสุด,เน็ต12callอัพเดทล่าสุด,เน็ต12callยอดนิยม,เน็ต12callแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,เน็ต12call99,เน็ต12call199,เน็ต12call399,เน็ต12call699,เน็ต12call799,เน็ต12callรายเดือน99,เน็ต12callรายเดือน199,เน็ต12callรายเดือน399,เน็ต12callรายเดือน699,เน็ต12callรายเดือน799,โปรเน็ต12call,โปรเน็ต12callไม่อั้น,โปรเน็ต12callเล่นไม่อั้น,โปรเน็ต12callไม่จำกัด,โปรเน็ต12callเล่นไม่จำกัด,โปรเน็ต12callเติมเงิน,โปรเน็ต12callระบบเติมเงิน,โปรเน็ต12callรายเดือน,โปรเน็ต12callรายสัปดาห์,โปรเน็ต12callรายวัน,เน็ต12callใหม่,โปรเน็ต12callใหม่ล่าสุด,โปรเน็ต12callอัพเดทล่าสุด,โปรเน็ต12callยอดนิยม,โปรเน็ต12callแพ็กเกจใหม่ล่าสุด,โปรเน็ต12call99,โปรเน็ต12call199,โปรเน็ต12call399,โปรเน็ต12call699,โ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โปรAIS 69บาท


โปรเน็ต AIS อัพสปีด 69บาท
วิธีสมัครกด*777*7033*306650*โทรออก 
เล่นเน็ตแรงเต็มสปีด AIS 4G หรือ AIS 3G ปริมาณ 4GB นาน 1วัน

โปรเน็ต AIS อัพสปีด 49บาท
วิธีสมัครกด*777*7028*306650*โทรออก 
เล่นเน็ตแรงเต็มสปีด AIS 4G หรือ AIS 3G ปริมาณ 3GB นาน 1วันโปรเน็ต AIS 69 บาท
สมัครกด *777*731*306650#โทรออก
โปรอินเตอร์เน็ตเอไอเอส รายสัปดาห์ เหมา เหมา โซเชี่ยว 69 บาท เล่นเน็ตได้ถึง 1 GB ใช้ความเร็วสูงสุด 384Kbps. หลังจากเล่นเน็ตหมด 1GBแล้วยังสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องแบบไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 64Kbps.  ราคา 69 ฿ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(รวมภาษี7%= 73.83บาท) บันทึกรหัส *777*731*306650# ไว้ในมือถือของลูกค้าได้ดีเลยนะคะเมื่อต้องการสมัครใหม่อีกครั้งเพียงกดค้นหาแล้วกดโทรออก สมัครได้ง่ายๆใช้งานได้ทันที 
AIS เน็ตais69บาท,ais69,โปรเน็ตais69บาท,เน็ตais69,โปรเน็ตเอไอเอส69บาท,โปรเน็ตais69บาทรายสัปดาห์,โปรเน็ตเอไอเอส69รายสัปดาห์,โปรเน็ตวันทูคอล69บาทรายสัปดาห์,โปรเน็ต12call69บาทรายสัปดาห์,เน็ตวันทูคอล69บาท,เน็ต12call69บาท,เน็ตเอไอเอส69บาท,เน็ตaisรายสัปดาห์,เน็ตเอไอเอสรายสัปดาห์,เน็ตวันทูคอลรายสัปดาห์,เน็ต12callรายสัปดาห์,เน็ตais69บาทเล่น1อาทิตย์,เน็ตเอไอเอส69บาทเล่น1อาทิตย์,เน็ตวันทูคอล69บาทเล่น1อาทิตย์,เน็ต12call69บาทเล่น1อาทิตย์,สมัครเน็ตais69บาทรายสัปดาห์,สมัครเน็ตเอไอเอส69บาทรายสัปดาห์,สมัครเน็ตวันทูคอล69บาทรายสัปดาห์,สมัครเน็ต12call69บาท,วิธีสมัครเอไอเอส,วิธีสมัครเน็ตวันทูคอล,วิธีสมัครเน็ตais,วิธีสมัครเน็ต12call,เน็ตรายสัปดาห์เอไอเอส69บาท,เน็ตรายสัปดาห์ais69บาท,เน็ตรายสัปดาห์วันทูคอล69บาท,เน็ตรายสัปดาห์12call69บาท,ais69,เอไอเอส69,12call69,วันทูคอล69,โปรเน็ตเอไอเอส69บาทเล่นเน็ต7วัน,โปรเน็ตais69บาทเล่นเน็ต7วัน,โปรเน็ตวันทูคอล69บาทเล่นเน็ต7วัน,โปรเน็ต12call69บาทเล่นเน็ต7วัน,เน็ตเอไอเอส 7 วัน 69 บาท,เน็ต ais 7 วัน 69 บาท,เน็ตวันทูคอล 7 วัน 69 บาท,เน็ต12call 7วัน 69 บาท3g รายสัปดาห์,ais one-2-call net รายอาทิตย์,ระหัสสมัครเน็ตรายสัดาห์,69ais,ais69,เหมา เหมา 69,1กิ๊ก,เพิ่มเน็ต,เน็ตมือถือais แบบเติมเงิน

เน็ต AIS 399บาท /30วัน


โปรเน็ตวันทูคอล รายเดือน 399 บาท เล่นเน็ตได้สูงสุด 4.5 GB
ดูคลิป ท่องเน็ตลื่นไหล โซเชี่ยวไม่จำกัด
สมัครกด *777*985*341042# โทรออก
รายละเอียดโปรเน็ต :
 • AIS 3G 2100 Internet Package เน็ตX3  ปกติ** เล่นเน็ตได้ 1.5GB เพิ่มให้อีก X3 เท่า รวมเป็น 4.5 GB
 • หลังจากใช้อินเตอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถใช้เน็ตแบบต่อเนื่องที่ความเร็ว 128kbps จนครบ 30 วัน
 • ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด  กดขอรับรหัส *388# 
 • ราคา 399 บาท (รวมภาษี7% = 426.93 บาท)
 • ต่ออายุอัตโนมัติ
 • รับสิทธิ์ เน็ตX3 เท่า นาน 3 เดือน พอเดือนที่ 4 เป็นต้นไปใช้งานเน็ตตามแพ็กเกจ ปกติ** คือเล่นเน็ตได้ 1.5GB จะเล่นเน็ตได้น้อยลงนะคะ หากเราต้องการรับสิทธิ์เน็ตX3 เท่า ให้โทรยกเลิกที่ 1175 แล้วค่อยสมัครแพ็กเกจนี้ใหม่
 • เก็บภาพไว้สมัครภายหลังได้ หรือ จะบันทึก รหัส *777*985*341042# ไว้ในซิม จะสมัครเพียงค้นหาแล้วกดโทรออก สมัครง่ายๆ ใช้งานได้ทันที
 • ติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องที่ AIS CALL CENTER : 1175
ais,aisรายเดือน,aisเติมเงิน,ais399,aisรายเดือน399,aisใหม่ล่าสุด399,aisรายเดือนใหม่ล่าสุด399,ais1เดือน,ais1เดือน399,เน็ตais,เน็ตaisเติมเงิน,เน็ตaisรายเดือน,เน็ตais399,เน็ตaisรายเดือน399,เน็ตaisใหม่ล่าสุด399,เน็ตaisรายเดือนใหม่ล่าสุด399,เน็ตais1เดือน,เน็ตais1เดือน399,โปรเน็ตais,โปรเน็ตaisเติมเงิน,โปรเน็ตaisรายเดือน,โปรเน็ตais399,โปรเน็ตaisรายเดือน399,โปรเน็ตaisใหม่ล่าสุด399,โปรเน็ตaisรายเดือนใหม่ล่าสุด399,โปรเน็ตais1เดือน,โปรเน็ตais1เดือน399,aisเน็ตไม่อั้น,aisเน็ตไม่จำกัด,ais399เน็ตไม่อั้น,aisเน็ตไม่จำกัด,aisดูคลิป,aisดูวีดีโอ,aisเน็ตดูหนัง,aisเน็ตดูซีรีย์,โปรเน็ตเอไอเอส,โปรเน็ตเอไอเอสรายเดือน,โปรเน็ตวันทูคอล,โปรเน็ตวันทูคอล,โปรเน็ตais,โปรเน็ต12call,โปรเน็ตเอไอเอสรายเดือน399,โปรเน็ตวันทูคอลรายเดือน399,โปรเน็ตaisรายเดือน399,โปรเน็ต12callรายเดือน399,เอไอเอสรายเดือน399บาท,aisรายเดือน399บาท,วันทูคอลรายเดือน399บาท,12callรายเดือน399บาท,โปรเล่นเน็ตais399บาทรายเดือน,เน็ตรายเดือนเอไอเอส

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โปรเน็ต AIS 69บ./7วัน

  โปรเน็ต AIS 69 บาท
สมัครกด*777*731*306650#โทรออก
แล้วรอรับ SMS ใช้งานท่องเน็ตได้ทันที
 :ราคารวมภาษี 7℅=73.83 บาท
 :โปรอินเตอร์เน็ตของ ais One-2-call ประจำวันที่ 1 มกราคม 2559 ใหม่
 :ใช้เน็ตได้ 1 GB นาน 7 วัน ที่ความเร็วสูงสุด 384 kbps
 :หลังจากครบเเล้วก็ยังใช้เน็ตแบบไม่อั้นที่ความเร็ว 64 kbpsจนครบ 1 อาทิตย์
 :โปรเน็ต รายสัปดาห์ 69 บาทนี้ดีเพราะไม่ต่ออายุอัติโนมัติเพราะไม่ต้องลำบากเวลายกเลิก
 :สามารถบันทึกเบอร์ลงไว้ในเครื่องเพื่อสะดวกในการสมัครใครั้งต่อไป
 :โปรเน็ตเอสไอเอสนี้ เหมาะสะหรับคนใช้แบบประหยัดและนาน
 :คุ้ม เเละถูกนาน 1 อาทิตย์
 :โปรเน็ต 3G 69บาท
AIS 69,69 ais 4G,ais 4G,aisรายสัปดาห์,69/7วัน,เน็ตวันทูคอลรายสัปดาห์,เน็ตไม่อั้นรายสัปดาห์ais,
ais69,net ais,ais3G 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โปรเน็ต AIS รายเดือน รวมโปรฮิต

โปรเน็ตรายเดือน AIS 99 บาทสมัครกด *777*990*341042#โทรออก=90MB รวมภาษี105.93บาท
ais 99,ais ถูกๆ,โซเชี้ยวไม่อั้น 99บาทต่อเดือน,สมัครเน็ต99ais,รหัสสมัครเน็ตais 99,ais199,ais 199
โปรเน็ตรายเดิอน AIS 199 บาทสมัครกด*777*984*341042#โทรออก=900MB รวมภาษี212.93บาท
ais199รายเดือน,AIS 3G รายเดือน,netไม่อั้นais,โปรเน็ตรายเดือนที่ใช้มากที่สุด,เน็ตมือถือเน็ตเติมเงิน
โปรเน็ตรายเดือน AIS 399 บาทสมัครกด*777*985*341042#โทรออก=NETx3=4.5GB NET ไม่อั้นรวมภาษี=427บาทais 399,NET AIS 399,699,799,1,699,ais 1699,aisรายเดือน1699,1,699Net Ais
เน็ตรายเดือน4จี,ais 4g,ais net 3g,ไม่อั้น,เน็ตโคตรดี,aisโปร HOT,ยอดนิยม,ท่องเน็ตไหลลื่น,ดูหนังx
โปรเน็ตรายเดือน AIS 699 บาทสมัครกด*777*986*341042#โทรออก=ฟรีWiFi 5.5GB รวมภาษีเเล้ว
ais799,ais 799,ais699,ais 699,เล่นหนังxไม่สะดุด,เน็ตเเรง,โปรรายเดือนใหม่ๆ,วิธีสมัครเน็ตเอไอเอส
โปรเน็ตรายเดือน AIS 799 บาทสมัครกด*777*987*341042#โทรออก=8GB ฟรีWiFi รวมภาษี
เอไอเอส799,ais 799,อยากดูหีสวยๆสีชมพู หัวนมสีชมพู หีเด็กๆหีนักเรียน,หนังx,หนังโป๊ะ,นมใหญ่
โปรเน็ตรายเดือน AIS 1,699 บาทสมัครกด*777*995*341042#โทรออก=10GB ฟรีWiFiรวมภาษี
รวมเน็ตทรู,เน็ตทรูรายวัน,ทรู 9 บาท,รายสัปดาห์ทรู59,ais9,ais15,ais89,ais69,ais29,ais50,ais5,
รอรับ SMS ใช้งานได้ทันทีเน็ตรายเดือนให้เน็ตเพิ่ม,AISx3รายวัน,วิ่งแรงตลอด,วิ่งไม่ตก,น่าใช้,นำเสนอ
ais199,aisรายเดือน199,aisใหม่ล่าสุด199,aisรายเดือนใหม่ล่าสุด199,ais1เดือน,ais1เดือน199,เน็ตais,เน็ตaisเติมเงิน,เน็ตaisรายเดือน,เน็ตais199,เน็ตaisรายเดือน199,เน็ตaisใหม่ล่าสุด199,เน็ตaisรายเดือนใหม่ล่าสุด199,เน็ตais1เดือน,เน็ตais1เดือน199,โปรเน็ตais,โปรเน็ตaisเติมเงิน,โปรเน็ตaisรายเดือน,โปรเน็ตais199,โปรเน็ตaisรายเดือน199,โปรเน็ตaisใหม่ล่าสุด199,โปรเน็ตaisรายเดือนใหม่ล่าสุด199,โปรเน็ตais1เดือน,โปรเน็ตais1เดือน199,aisเน็ตไม่อั้น,aisเน็ตไม่จำกัด,ais199เน็ตไม่อั้น,aisเน็ตไม่จำกัด,aisดูคลิป,aisดูวีดีโอ,aisเน็ตดูหนัง,aisเน็ตดูซีรีย์,โปรเน็ตเอไอเอสรายเดือน,โปรเน็ตเอไอเอสรายเดือน199,โปรเน็ตais,โปรเน็ตais199,โปรเน็ตaisรายเดือน199,โปรเน็ตวันทูคอล,โปรเน็ตวันทูคอล199,โปรเน็ต12call,โปรเน็ต12callรายเดือน199บาท,โปรเน็ตรายเดือน199บาท,โปรเน็ตaisรายเดือน199บาท,สมัครเน็ตรายเดือนเอไอเอส199บาท,วิธีสมัครเน็ตเอไอเอส199รายเดือน,โปรเน็ตเอไอเอสรายเดือน199บาทเล่นเน็ตได้900MB,เน็ต199บาทaisราคาเเพงเน็ตแรง,ais 399,ais99,AIS 399,
เดือนของเอไอเอส,โปรเน็ตรายเดือนเอไอเอสเดือนละ199บาท,เน็ตรายเดือนแบบเติมเงิน199บาท,เน็ตรายเดือนแบบเติมเงินเอไอเอส,ais1,699,ais 799,ais699,ais 799,

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โปรเน็ตรายดือน AIS 199 บาท

โปรเน็ต ais รายเดือน 199 บาท สมัครตอนนี้ได้เน็ตเพิ่มเป็นคูณสาม AIS NET x3 รายเดือนที่ถูก ais
สมัครง่ายเพียงกด *777*984*341042#แล้วโทรออก ais 199,ais 399,ais 69,ais 9,ais 89,ais 14
โปรเน็ต AIS 199 บาท รายเดือน เล่นเน็ตได้ 900MB เน็ต ais 15,ais 29,ais 45,ais 50,ais 55,
วิธีสมัครเน็ตมือถือรายวัน,สมัครเน็ตรายเดือนเอไอเอส,3G AIS 199,NETSIM 199,AIS ONE-2-CALL
สมัครกด *777*984*341042# โทรออก แพ็จเจกอินเตอร์เน็ตรายเดือนใหม่,เน็ตรายเดือนที่ถูก
ระหัด,ระหัสเน็ตรายเดือน199บาทกดอะไร,เน็ตais 199 กดอะไรจะสมัครได้,
รายละเอีดยโปรเน็ตเอไอเอส AIS 199 บาท : เน็ตรายเดือนแพงๆ,เน็ตรายเดือนไม่อั้น,ท่องเน็ตไไหลลื่น
  • ปกติ** เล่นเน็ตได้ 300MB พิเศษสมัครวันนี้เพิ่มเน็ตให้อีก 3 เท่า รวมเป็น 900MB [300MBx3= 900MB]
  • ใช้ความเร็วสูงสุด 42Mbps. หลังเล่นเน็ตหมด 900MB แล้วยังสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps. ไปจนครบเดือน
  • ราคา 199 บาท (รวม Vat7% = 212.93 บาท)
  • เติมเงินในให้เพียงพอกับการสมัครแพ็กเกจ
  • วิธีสมัคร เพียงกดรหัส *777*984*341042# แล้วกดโทรออก
  • รอรับSMSเพื่อยืนยันการสมัคร แล้วใช้งานได้ทันที
  • ต่ออายุอัตโนมัติ
  • รับสิทธิ์เน็ต x3 เท่า นาน 3 เดือน พอเดือนที่ 4 เป็นต้นไปใช้งานอินเตอร์เน็ตตามแพ็กเกจ ปกติ**
  • แนะนำลูกค้าให้บันทึกรหัส *777*984*341042# ไว้ในมือถือได้เลย เมื่อจะสมัครเพียงกดค้นหาที่เราบันทึกไว้ แล้วกดโทรออก สมัครง่ายๆ สมัครได้ด้วยตัวเอง ใช้งานได้ทันที 
AIS 199,ais199,ais เน็ตรายเดือนที่แรงที่สุด/199ais,199,เอไอเอส 12call 199,วันทูคอลรายเดือน/AIS 199,199AIS,รายเดือนx3,โปรเสริมais,ais 3Gรายเดือน 199,3g,3G รายเดือน,ฟรีWiFi ไม่จำกัด 199,199เน็ต,199เอไอเอส,เดือน199,ais 199 รายเดือน,โปรเน็ตais199รายเดือน,เน็ต ais 3G รายเดือน,โปรเน็ต ais 3g 199,เน็ตวันทูคอล 199 รายเดือน,แพ็กเกจais 3g,199 3g  1-2 call,1-2 คอล 199 รายเดือน,รายเดือนวัน ทู คอล 199,เน็ตวันทูคอล,เน็ตสามจี,199โปรเน็ตคูณสาม,เน็ตรายเดือนx3,199เน็ตไม่ อั้น,AIS 199,ais 199,ais199,199,เน็ต 199 บาท/net ais 12call,AIS199 /เอไอเอส วันทูคอล รายเดือน 199 บาท/วันทูคอล 199 บาท,โปรโมชั่นนี้จะต่อเนื่อง,เน็ตรายวันais9บาท
วันทูคอลรายเดือน199บาท,net aisแบบมือถือ,NEW NET AIS,net ais new,netรายเดือนnew,เน็ตaisรายเดือนสมัครกดอะไร,ais199กดอะไร,net เหมา เหมา ais,โปรมือถือais,โปรมือถือวันทูคอล,วันทูคอลรายเดือน,สมัครเน็ตราย เดือนais/*777ais/ais199บาท/aisยอดนิยม,ais,ais 12call 199บาท,3G ais,ais3G,แพ็กเจกรายเดือน,lnternet aisรายเดือน,ais30วัน/New ais,เน็ต ais ที่ใช้มากที่สุด/ใหม่ล่าสุด/ais199เน็ต31วัน/เน็ต เหมาๆ 3G,4G ais/3G 30วัน ais/โปรโมชั่น/โปรโมชั่น เน็ต/*777*306650#โทรออกais/สมัครเน็ต 3g รายเดือน199 บาท,AIS เน็ตไม่อั้น,เน็ต AIS ที่ใช้มากที่สุดรายเดือน,aisเน็ตรายเดือน,เน็ตคูณ3รายเดือน 199,199บ. โปรเน็ตซิม ais 89

 เน็ตซิมเอไอเอสวันทูคอลราคาถูก/7วั
สมัครกด *777*3001*341042# โทรออก
โปรเน็ต AIS เน็ตซิม 89 บาท รายสัปดาห์ เล่นเน็ตได้ 500MB

โปรเน็ตสำหรับแชด,ลาย ,วอดแอป,net ais,pronet ais 89แพ็กเกจ 3G NETSIM Package 89,เน็ตซิมรายอาทิตย์เอไอเอส89บาท,โปรเน็ต NetSIM AIS 89 บาท

รายละเอียดโปรเน็ตเอไอเอส เน็ตซิม 89 บาท : รายสัปดาห์ 500MB & WiFiไม่จำกัด. โปรหลัก AIS 3G NetSIM
 • โปรเน็ตเอไอเอส เน็ตซิม 89 บาท รายสัปดาห์ เล่นเน็ตได้ 500MB
 • หลังจากเล่นเน็ตหมด 300MB ยังสามารถเล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็ว 64Kbps.
 • ฟรี AIS WiFi ไม่จำกัด  3G 2100 AIS Net SiM 89 Beat,โปร ais 1-2 call,GSM,
 • ราคา 89 บาท (รวมVat7% = 95.23 บาท)โปรเน็ตซิมais 89 บาท,สมัครกดอะไร
 • ควรมีเงินในซิมให้เพียงพอต่อการสมัครแพ็กเกจ เน็ตแรงไม่สะดุด,โปรเน็ตดีๆ ais 89,89เน็ตais
 • วิธีสมัครเพียงกดรหัส *777*3001*341042# กดโทรออก สมัครเน็ต89บาทรายสัปดาห์เอไอเอส
 • รอรับSMS เพื่อยืนยันการสมัคร แล้วใช้งานได้ทันที NET SIM AIS 3G 89,เน็ต69เน็ต89
 • กรณีที่หักค่าบริการรายสัปดาห์ ไม่ได้ ค่า internet เมกกะไบท์ละ 1.50บาทเน็ต ais 89,89เน็ตais
 • อัตรา internet คิดตามการใช้งานจริงเป็นกิโลไบท์ (KB)net89,net 89 One-2-Call/7วัน
 • อัตราค่าโทร นาทีละ 1.50บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเศษของนาที คิดเป็น 1 นาที ต่อการโทรแต่ละครั้ง เอไอเอสเน็ต โปรเสรฺิมดีๆ,โปรเน็ตaisเล่นไม่จำกัด,Pack 89 Net Ais,
 • อัตราค่า SMS ครั้งละ 3 บาท Net 3G ใหม่
 • อัตราค่า MMS ครั้งละ 6 บาท
 • ค่าแพ็กเกจ และค่าโทร ค่าบริการเสริม ยังไม่รวม Vat7%
 • ต่ออายูอัตโนมัติ เพิ่มเน็ตให้เป็น 500 MBใหม่ล่าสุด
ais89,aisรายสัปดาห์,89บาทรายสัปดาห์ais,เน็ตais89,one-2-callรายสัปดาห์,netซิม89ต่อ7วัน
ais 89,ais89เน็ต 3g รายสัปดาห์,89 บาท รายสัปดาห์,AIS เน็ตไAIS 89,ais 89,ais89,89,เน็ต 89 บาท/net ais 12call,AIS89 /เอไอเอส วันทูคอล รายสัปดาห์ 89 บาท/วันทูคอล 89 บาท,โปรโมชั่นรายสัปดาห์89บาท,One-2-Call รายสัปดาห์,Net AIS,net 89,Net 1-2 Call 3g2100,สมัครเน็ตง่ายๆ,เหมา เหมา รายสัปดาห์,,เหมา เหมา ais รายสัปดาห์,3G One-2-Call รายสัปดาห์,aisรายอาทิตย์,1-2-call,โปรเน็ตยอดนิยมรายสัปดาห์,เน็ต ราย89อาทิตย์,เน็ต ais 2015,AIS2100,Internet AIS,โปรอินเตอร์เน็ต89บาทต่ออาทิตย์,ais89 เล่นได้7วัน,สมัครเน็ตวันทูคอลรายอาทิตย์89บาท,net aisแบบมือถือ,NEW NET AIS,net ais new,netรายสัปดาห์new,เน็ตaisรายสัปดาห์สมัครกดอะไร,ais89กดอะไร,net เหมา เหมา ais,โปรมือถือais,โปรมือถือวันทูคอล,วันทูคอลรายสัปดาห์,สมัครเน็ตราย สัปดาห์ais/*777ais/ais89บาท/aisยอดนิยม,ais,ais 12call 69บาท,3G ais,ais3G,แพ็กเจกรายสัปดาห์,lnternet,ais7วัน/New ais,เน็ต ais ที่ใช้มากที่สุด/ใหม่ล่าสุด/ais89เน็ต7วัน/เน็ต เหมาๆ 3G,4G ais/3G 7วัน ais/โปรโมชั่น/โปรโมชั่นรวมais, เน็ตไม่อั้น/*777*3001*306650#โทรออกais/สมัครเน็ตรายสัปดาห์aisกดอะไร,เน็ต ไม่อั้น,เน็ต AIS ที่ใช้เน็ตลื่น,เน็ตซิม ais ใหม่ล่าสุดประจำเดือนสิงหาคม,เน็ตเพิ่มเป็น500MB,เน็ตสุดคุ้ม,89บาทเอไอเอสต่อ7วัน,NET SIM 89,AIS 1-2-คอล,89บาทต่อเนื่อง,รหัสสมัครเน็ตซิมใหม่ล่าสุด,เน็ตซิมเปลี่ยนรหัสเป็นอะไร..

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โปรเน็ต ais รวมโปรเน็ตรายเดือน รายสัปดาห์ais 69,ais 89,รายเดือนais 199,ais 399,ais 699,ais 799,ais1,699,


โปรเน็ต AIS รายสัปดาห์ 69 บาท ตอนนี้เพิ่ม net ให้สุดคุ้มท่องเน็ตได้ดีมาก AIS 69,69 AIS,ais69,
net ais 69,69 ais,AIS ONE-2-CALL-รายสัปดาห์ 69 บาท,เน็ต69ais,
สมัรเลยง่ายๆเพียงกด *777*731*341042# แล้วโทรออก แค่นี้ก็เล่นเน็ตได้
โปรเน็ตเอไอเอสราสัปดาห์69,คุยไม่อัน,เน็ตไม่จำกัด,โทรฟรี,โปรโทร ais
หนึ่งอาทิตย์ คุ้มเวอร์ เล่นโซเชี้ยวไม่อั้น ! 1GB
รวมโปรเน็ต ais 69,ais 9,ais 14,ais,15,ais 29,ais 45,ais 55,ais 50,
รายละเอียดของโปร  AIS 69 ais 199,ais 299,ais99,ais69,AIS 699,AIS 799,AIS 1699
โปรโทรบาทเดียว24ช.ม,โปรขายขายดี,เน็ตสุดคุ้ม,รายสัปดาห์สุดฮิด
1 ก่อนสมัครต้องเติมให้มีเงินอยู่ 74 บาท [69 บาท รวม VAT 7% รวมเป็น73.83 บ
2 เล่นโซเชี่ยวไม่อ้้ัน นาน 7วัน เน็ตเอไอเอสไม่กาก,เน็ตรายสัดาห์ดีๆ,ais3g วันทูคอล
3 ตอนนี้เพิ่มเน็ตให้มากกว่าเดือนที่ผ่านมาเป็น  1 GB อัปเดชโปรaisใหม่ล่าสุด
4 วิธีสมัครกด*777*731*341042# โทรออก เล่นดี,ท่องเวปไหลลื่น,
5 รอรับSMSยืนยันใช้งานได้ทันที่ โซเชี่ยวไม่อั้น 3gที่เร็วเเรงais รายสัปดาห์
 ais 69 เน็ตรายสัปดาห์,69 net ais 1-2-call,3g aisแบบเติมเงิน,เน็ตเอไอเอสวันทูคอลรายสัปดาห์ราคา69บาท,โปรเน็ตรายสัปดาห์AIS 69 บาท,เน็ตเหมาๆรายสัปดาห์ เน็ตไม่อั้น,net ไม่อั้นรายสัปดาห์,ais 69,ais69เน็ต 3g รายสัปดาห์,69 บาท รายสัปดาห์,AIS เน็ตไAIS 69,ais 69,ais69,69,เน็ต 69 บาท/net ais 12call,AIS69 /เอไอเอส วันทูคอล รายสัปดาห์ 69 บาท/วันทูคอล 69 บาท,โปรโมชั่นรายสัปดาห์69บาท,One-2-Call รายสัปดาห์,Net AIS,net 69,Net 1-2 Call 3g2100,สมัครเน็ตง่ายๆ,เหมา เหมา รายสัปดาห์,,เหมา เหมา ais รายสัปดาห์,3G One-2-Call รายสัปดาห์,aisรายอาทิตย์,1-2-call,โปรเน็ตยอดนิยมรายสัปดาห์,เน็ต ราย69อาทิตย์,เน็ต ais 2015,AIS2100,Internet AIS,โปรอินเตอร์เน็ต69บาทต่ออาทิตย์,ais69 เล่นได้7วัน,สมัครเน็ตวันทูคอลรายอาทิตย์69บาท,net aisแบบมือฟรีไวฟาย,อันลิมิเตด,,NEW NET AIS,net ais new,netรายสัปดาห์new,เน็ตaisรายสัปดาห์สมัครกดอะไร,ais69กดอะไร,net เหมา เหมา ais,โปรมือถือais,โปรมือถือวันทูคอล,วันทูคอลรายสัปดาห์,สมัครเน็ตราย สัปดาห์ais/*777ais/ais69บาท/aisยอดนิยม,ais,ais 12call 69บาท,3G ais,ais3G,แพ็กเจกรายสัปดาห์,lnternet,ais7วัน/New ais,เน็ต ais ที่ใช้มากที่สุด/ใหม่ล่าสุด/ais69เน็ต7วัน/เน็ต เหมาๆ 3G,4G ais/3G 7วัน ais/โปรโมชั่น/โปรโมชั่นรวมais, เน็ตไม่อั้น/*777*731*306650#,ais ,โทรออกais/สมัครเน็ตรายสัปดาห์aisกดอะไร,เน็ต ไม่อั้น,เน็ต AIS ที่ใช้เน็ตลื่น,เอไอเอสเน็ตซิม,